Návštěva rytíře

v království nebeském

 

 

První dějství: Zářivý den duše

 

„Kdo touží spatřit slunce,

ať se neztrácí v oblacích -

i kdyby pevně věřil,

že slunce je i za mraky.“

 

S čím rytíř zápasil na zemi?

 

Jak zapomněl na slunce,

mraky se na místě proměnily

v těžkou oslepující mlhu.

 

Jak ho slunce okouzlilo,

mlha se v dálce proměnila

v lákavá zářící oblaka.

 

Jak se dostal až ke slunci?  

 

Jeden bojuje s mraky mečem,

druhý se nad ně vznese skokem.

 

A kdo byl tím sluncem?

 

Ze země znělo „To jsi ty“,

z nebe hřmělo „Já to jsem“.

 

 

Druhé dějství: Temná noc duše

 

„Kdo touží spatřit hvězdy,

ať nechá zapadnout své slunce -

i kdyby dobře věděl,

že hvězdy jsou na nebi i ve dne.“

 

S čím rytíř zápasil na nebi?

 

Jak opustil milované slunce,

v dálce se proměnilo

v poslední zapadlou hvězdu.

 

Jak objal opuštěnou hvězdu,

v náruči se mu proměnila

ve žhoucí milované slunce.

 

Jak se dostal až ke hvězdám?

 

Jeden se za nimi rozletí s větrem,

druhý s nimi mlčky září na nebi.

 

A kdo byl těmi hvězdami?

 

Ze země znělo „To jsi ty,“

z nebe se blýskalo „To jsme my“.

 

 

Třetí dějství: Království nebeské

 

„Kdo tam touží přijít,

tomu se o tom zdá.

Kdo se tam probudil,

ten je tam doma.“

 

Co bylo pro rytíře nejtěžší?

 

Jak o nebeské království

nedočkavě stál,

roztřásly se mu ruce.

 

Jak mu nebeské království

připadalo jisté,

sáhl do prázdna.

 

Stačil mu na to lidský život?  

 

Jeden spí, dokud nezatroubí roh,

druhému jen neztěžknou víčka.

 

A jak se tam dostal?

 

Jak zaslechl z nebe „Kde jsi?“

poklekl a zašeptal „Nevím…“

 

A pak jen naslouchal,

jak se tichem nese ozvěna -

„Jsi tady,"

„tady,"

„tady"…

 

 

Čtvrté dějství: Jak v nebi, tak i na zemi

 

„Co bylo dřív blízko,

to je teď daleko.

Co bylo dřív daleko,

to je teď blízko.“

 

S čím rytíř odcházel?

 

Měl slunce v srdci

a hvězdy na dlani.

 

A s čím se vrátil?

 

Měl hvězdu na čele

a srdce na dlani.

 

A když překročil práh

rodného domu?

 

Ze země stoupal radostný jásot,

z nebe se snášel tichý pláč.

 

Aleluja...